Gospođa Tamara Černeka izabrana za novu predsjednicu Skål Cluba Kvarner

Na sjednici Skupštine Skål Kluba Kvarner održanoj dana 21.07.2020. jednoglasnom odlukom izabrana je nova predsjednica Kluba gospođa Tamara Černeka. Skål Klub Kvarner trenutno broji 29 aktivnih članova, kvarnerskih turističkih profesionalaca. Gospođa Černeka je preuzela dužnost od dosadašnje predsjednice dr.sc. Irene Peršić Živadinov te prve osnivačice Kluba gospođe Katarine Hauptfeld.