SKÅL INTERNATIONAL KVARNER
Founded 2010
Member of Skål International – Founded 1934 – Association of Travel and Tourism Professionals

SKÅL KLUB KVARNER osnovan je 2010. godine u Opatiji, djeluje unutar međunarodnog turističkog udruženja SKÅL INTERNATIONAL, a trenutno broji 29 aktivnih članova.

Prvi klub osnovan je 1932. godine u Parizu od strane turističkih direktora, koji su se vratili sa studijskog putovanja po Skandinaviji. Ideja međunarodnog prijateljstva stekla je toliku popularnost da je 1934. godine Skål dobio međunarodni status, formirajući Međunarodnu udrugu Skål klubova, na inicijativu prvog predsjednika pariškog kluba koji se ujedno smatra i ocem Skål-a, Florimonda Volckaerta.

SKÅL INTERNATIONAL objedinjuje sve grane turističke industrije u cilju poticanja i stvaranja profesionalnog udruženja diljem svijeta, a koji djeluje kroz više od 340 klubova s gotovo 14.000 članova u više od 100 zemalja svijeta u duhu krilatice… “Doing business among friends!“